UWAGA!!!

AKTUALNIE z uwagii na epidemię koronawirusa, wychodząc Państwu naprzeciw pracujemy ONLINE:
psychiatria, psychologia , psychoterapia online
wizyty-video oraz tele-wizyty
zadzwoń i umów się na wizytęJesteśmy  zespołem psychoterapetów i psychologów pełnym zaangażowania w terapię oraz ciągłe podnoszenie swoich kwalifikacji.
 
Monika Dąbrowa - psycholog, terapeuta

(796-616-575)


 

Ukończyłam Psychologię Ogólną na Uniwersytecie Jagiellońskim w Krakowie. Jestem w trakcie 4-letniego Kursu Psychoterapii organizowanego przez Oddział Leczenia Zaburzeń Osobowości i Nerwic Szpitala Specjalistycznego im. dr. Józefa Babińskiego w Krakowie, atestowanego przez Sekcję Naukową Psychoterapii i Sekcję Naukową Terapii Rodzin Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego. Doświadczenie zawodowe zdobywałam m.in. w Szpitalu Uniwersyteckim, w Specjalistycznym Centrum Medycznym Unicardia&Unimedica, w Centrum Terapii Po Traumie, w Międzynarodowym Zespole Placówek Oświatowych, w organizacjach pozarządowych, gdzie prowadziłam psychoterapię indywidualną oraz grupy socjoterapeutyczne dla dzieci i młodzieży. Pracuję pod stałą superwizją oraz nieustannie podnoszę swoje kwalifikacje zawodowe poprzez udział w szkoleniach i konferencjach.


Aleksandra Zagdan- psycholog, terapeuta

(730-904-104)Ukończyłam psychologię ogólną na Wydziale Filozoficznym Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie. Kształciłam się również na Universidad de Malaga w Hiszpanii, gdzie przebywałam w ramach rocznego stypendium. Jestem także absolwentką I stopnia Szkoły Dramy Stosowanej organizowanej przez Stowarzyszenie Praktyków Dramy "Stop-klatka" w Warszawie, dzięki czemu w swojej pracy często odwołuję się do metod "teatralnych". Przede wszystkim jednak wykorzystuję dramę do pracy warsztatowej głównie w dziedzinie szeroko pojętej profilaktyki zaburzeń psychicznych.

Doświadczenie zawodowe zdobywałam m.in. podczas staży w Świętokrzyskim Centrum Psychiatrii w Morawicy, Centrum Maltańskim w Krakowie czy w Młodzieżowym Ośrodku Wychowawczym w Wielkich Drogach. Od kilku lat konsekwentnie zajmuję się dziećmi z zaburzeniami rozwojowymi i ich rodzinami. Obecnie pracuję w charakterze terapeuty dziecka z zaburzeniami ze spektrum autyzmu w jednym z krakowskich przedszkoli.

Stale podnoszę swoje kwalifikację poprzez udział w szkoleniach i konferencjach. Ukończyłam m.in. kurs z terapii behawioralnej w teorii i praktyce, organizowany przez Polskie Stowarzyszenie Terapii Behawioralnej. Jestem też w trakcie 4-letniego szkolenia z psychoterapii poznawczo-behawioralnej.

W kręgu moich zaintersowań zawodowych znajdują się zagadnienia zaburzeń odżywiania, zaburzeń adaptacyjnych, szoku kulturowego oraz autyzmu. Paulina Żołna - psycholog, terapeuta

(503-418-004)Jestem absolwentką Psychologii stosowanej na Uniwersytecie Jagiellońskim. Ukończylam kurs psychoterapii w Dolnośląskim Centrum Terapii we Wroclawiu. Specjalizuje się w psychoterapii indywidualnej. Swoje doświadczenie zawodowe zdobywalam w Szpitalu Klinicznym im. dr Józefa Babińskiego w Krakowie oraz w Ośrodku Interwencji Kryzysowej w Chrzanowie. Formę pomocy oraz wsparcia dobieram indywidualnie do potrzeb pacjenta oraz zakresu trudnosci z którymi sie zmaga. Pracuję zgodnie ze standardami etycznymi zawodu psychoterapeuty. Bezustannie podnoszę swoje kwalifikację poprzez udział w szkoleniach i konferencjach.
 
  Alicja Pielka - psycholog, terapeuta


(795-484-702)Ukończyłam studia psychologiczne w Instytucie Psychologii Stosowanej Uniwersytetu Jagiellońskiego oraz Studium Pedagogiczne Uniwersytetu Jagiellońskiego. Miałam również przyjemność pogłębiać swoją wiedzę na Università degli Studi di Catania we Włoszech, gdzie wykorzystałam czas półrocznego stypendium.

Obecnie jestem w trakcie całościowego 4-letniego Kursu Psychoterapii Psychodynamicznej prowadzonego przez Krakowskie Centrum Psychodynamiczne w Krakowie, w kierunku uzyskania Certyfikatu Psychoterapeuty Psychodynamicznego rekomendowanego przez Polskie Towarzystwo Psychoterapii Psychodynamicznej oraz Polskie Towarzystwo Psychologiczne. 

 Doświadczenie zawodowe w pracy zdobywałam na licznych stażach i wolontariatach, m.in. w Szpitalu Uniwersyteckim w Krakowie, w Szpitalu Specjalistycznym im. Józefa Babińskiego w Krakowie,  w Fundacji „Dobrze, że jesteś”, w ośrodkach wsparcia dziennego dla dzieci i młodzieży SIEMACHA oraz w Ambolatorium Terapii Rodzin. Odbyłam również praktyki w Zakładzie Karnym Nowa Huta oraz w Hospicjum św. Łazarza w Krakowie.

Jestem zorientowana na ciągły, konsekwentny rozwój swojej wiedzy i kompetencji, które rozwijam przez udział w szeregu warsztatach i konferencjach.

W swojej pracy staram się łączyć różne paradygmaty leczenia, 
jednak stosuję głównie metody terapii psychodynamicznej, co pozwala pacjentowi na skuteczne przejście przez trudny dla niego czas.  Dopasowuje metody do rodzaju zgłaszanego problemu, tak aby zawsze pacjent był w centrum uwagi. Dzięki takiej psychoterapii można nie tylko zaobserwować ustępowanie objawów, ale także uzyskanie przez pacjenta dużo większej świadomości samego siebie.

Poddaję swoją pracę regularnej superwizji.

Katarzyna Pogan - psycholog, terapeuta

(693-364-807)

Ukończyłam psychologię ogólną na Wydziale Filozoficznym Uniwersytetu Jagiellońskiego oraz Studium Pedagogiczne Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie. Jestem również absolwentką kulturoznawstwa Wydziału Historycznego Uniwersytetu Jagiellońskiego. Ukończyłam kurs z terapii behawioralnej w teorii i praktyce, organizowany przez Polskie Stowarzyszenie Terapii Behawioralnej.

Doświadczenie zawodowe zdobywałam w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Krzeszowicach oraz w Zespołach Szkół będących pod opieką w/w Poradni. Obecnie pracuję w Szkole Podstawowej w Grojcu, prowadzę zajęcia  socjoterapeutyczne dla dzieci i młodzieży. Zajmuję się diagnozą psychologiczną oraz terapią indywidualną i grupową.

Moja praca poddawana jest ciągłej superwizji. Nieustannie poszerzam swoją wiedzę i umiejętności poprzez udział w szkoleniach i konferencjach.

 
Anna Jurczak - psycholog, terapeuta

(691-201-408)


Jestem absolwentką Psychologii stosowanej na Wydziale Zarządzania i Komunikacji Społecznej Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie. Kształciłam się również na Uniwersytecie Pedagogicznym w Krakowie. Obecnie jestem w trakcie 4-letniego Kursu Psychoterapii w nurcie poznawczo-behawioralnym. Podczas pracy z pacjentem korzystam również z innych nurtów psychoterapii, dostosowując prowadzenie terapii do indywidualnych potrzeb.
Doświadczenie zawodowe zdobywałam m.in. w Szpitalu Uniwersyteckim w Krakowie, Domach Pomocy Społecznej (dla osób z zaburzeniami psychicznymi), Ośrodkach dla dzieci i młodzieży oraz Poradniach Psychologiczno – Pedagogicznych.
Obecnie pracuję w dwóch krakowskich liceach oraz w poradniach psychologiczno – pedagogicznych. Jako absolwentka studiów doktoranckich, prowadzę również zajęcia dydaktyczne na Uniwersytecie Jagiellońskim.
Moja praca poddawana jest ciągłej superwizji. Stale doskonalę Swój warsztat pracy, poszerzam swoją wiedzę i umiejętności uczestnicząc z szkoleniach oraz konferencjach.
Prowadzę psychoterapię indywidualną zarówno dla dzieci, młodzieży jak i osób dorosłych.

Lidia Lewicka, mgr fizjoterapii

(723 894 489)Tytuł magistra fizjoterapii uzyskałam na Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego. Obecnie przygotowuję się także do obrony pracy magisterskiej z Psychologii. W gabinetach MEDITIM prowadzę terapię relaksacyjną. W swojej pracy wykorzystuję wiedzę zarówno z zakresu fizjoterapii, jak i psychologii. Możliwość łączenia obu tych dziedzin pozwala mi na holistyczne i indywidualne podejście do każdej osoby zgłaszającej się na terapię. Wierzę, że chcąc kompleksowo zadbać o swoje zdrowie konieczne jest połączenie higieny psychicznej i fizycznej. Pozwala to na uzyskanie lepszych wyników i przekłada się na efektywność terapii. Prowadzona przeze mnie terapia relaksacyjna wpływa na obniżenie stresu, likwidację napięcia oraz pomaga w odzyskaniu wewnętrznego spokoju. Może być stosowana jako odrębna metoda lub być uzupełnieniem psychoterapii. Jest również dobrym sposobem przeciwdziałania skutkom codziennego stresu.Ewelina Szpak - dietetyk

(514-392-155)
Jestem absolwentką studiów magisterskich z dietetyki ukończonego na Uniwersytecie Rolniczym w Krakowie. Doświadczenie zawodowe zdobyłam poprzez liczne praktyki oraz staże odbyte w prywatnych gabinetach dietetycznych oraz w szpitalach. Moją misją jest pomoc oraz wsparcie żywieniowe trafiających do mnie pacjentów. Wiedzę w zakresie dietetyki klinicznej pogłębiam pracując w szpitalu - Krakowskim Centrum Rehabilitacji i Ortopedii. Obecnie uczestniczę w licznych kursach oraz konferencjach naukowych. Zdobyta wiedza w zakresie psychodietetyki pozwala mi zrozumieć potrzeby moich pacjentów. Specjalizuję się w dietach redukcyjnych, wsparciu żywieniowym w chorobach tarczycy, chorobach metabolicznych oraz w alergiach pokarmowych. Przeprowadzam również dietoterapię w chorobach jelit: SIBO, IBD. Cechuje mnie indywidualne podejście do pacjenta. Celem mojej pracy jest przede wszystkim przekazanie prawidłowych i trwałych nawyków żywieniowych. Moją pasją jest sport, który jest nieodłącznym elementem zdrowego stylu życia.
Zapraszam do współpracy.Maria Gargas - asystentka
Szefem zespołu jest dr med. Andrzej Polewka, specjalista leczenia głebokich depresji, zaburzeń lękowych oraz nerwicy natręctw.
W razie potrzeby oferuje leczenie farmakologiczne, prowadzone równolegle z psychoterapią.
  
© 2014 meditim.pl - dr n. med. Andrzej Polewka - All rights reserved - Wszystkie prawa zastrzeżone.

strony www kraków